جستجو   :  
تعداد :2          صفحه 1 از 1

کاربردی ترین قسمت قطعات صنعتی،قطعات فلزی هستند
ادامه ...
قالب سازی
((سنبه وماتریس)) ازمهمترین ودقیق ترین قسمت تشکیل دهنده قالب می باشدکه درواقع شکل نهایی دراین دوقطعه شکل می گیرد
ادامه ...

   1