جستجو   :  


قالب سازی


 سنبه:اساسی ترین قسمت قالب است جنسش فولاداست قسمت فوقانی سنیه ازیخ یا پله درست شده است تابتواند توسط سنبه گیر درجای خودقرارگیرد


سنبه ها بعد از ساخت توسط عملیات حرارتی آبکاری می شود
 
بعد از سختکاری استحکام آنها از لحاظ سایشی بالارفته اما دراثرزمان کارزیادتیزی خودراازدست داده وکند می شودتوسط ماشینهای صنعتی مانند سنگ مغناطیس لبه آنها به حالت اول برمیگردد
 
قبل ازانجام سختکاری تمامی مراحل ماشینکاری اعم ازسوراخها،رزوها،سوهانکاری وزدن برقوها انجام می شود
 
نوع سختکاری ودرجه آن راکول نامیده می شود
 
ماتریس:
 
ماتریس نیز ازجنس فولاد های سنبه ساخته می شود تلرانس بین سنبه وماتریس باید به مقدار معینی باشد.ماتریس توسط چند پیچ وپین به کفشک پایینی بسته می شود
 
 

قالب سنبه ماتریس شامل چه قطعاتی می باشد                  

 

کفشک:

کفشک ها عامل استقرار قطعات قالب هستند که شامل کفشک بالایی وکفشک پایینی می باشدمعمولا ازجنس چدن می باشدوبرروی کفشک ها قطعات دیگری سوارمی شوند  که توضیح داده می شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 الف: میل راهنما :

معمولا" در داخل کفشک پائینی پرس می شوند و در کفشک بالائی در بوش راهنما حرکت تعرشی     دارند و عمل کنترل و هدایت مسیر صحیح دو نیمه قالب را انجام می دهد.      

 ب : بوش میل راهنما :

 بوش راهنما در داخل کفشک بالائی پرس می شود و چون جنس سوراخ داخلی بوش راهنما از جنس میل راهنما نرم تراست امکان خراب شدن میل راهنما را از بین برده و همچنین عمل روغن کاری میل راهنما را فراهم می سازد

 

ج : نگهدارنده میل راهنما :

 وقتی طول میله راهنما بلند باشد جهت جلوگیری ازخم شدن یا شکستن آن توسط نگهدارنده میل راهنما که بر روی کفشک پایینی قرار می گیرد، ضمن محدود کردن طول آزادی میل راهنما به تقویت آن کمک می کند

 

توپی:

 که بر اساس بزرگی و کوچکی قالب از آنها استفاده می نمایند. توپی از یک طرف به کفشک بالایی پیچ شده و ازطرف دیگر در دهانه یا گلوئی فک بالائی پرس که متحرک است سنبه می شود.

 

پین استپ:

 برای این که قطعه درآمده از ورق با کمترین دور ریز تولیدباشد بایستی ورق در ایستگاههای معینی توقف کرده و سپس عمل برش روی آن انجام می شود . همچنین در ایستگاه دوم نیز در اثر وجود پین استپ در سوراخی که بر روی ورق ایجاد شده ورق مجدداً متوقف شده و عمل برش دوباره انجام می شود.

پین انگشتی:

 به منظور جلوگیری از ضایعات در مراحل اولیه بسته به طراحی قالب و تعداد ایستگاه های موجود از یک یا چند پین انگشتی استفاده می نمایند. پین انگشتی که روی روبنده جاسازی می شود طوری است که آنرا به داخل فشار دهیم در داخل وارد کانال شده و به صورت زبانه ای سرراهه ورق می گردد و به این طریق ورق را در یک موقعیت مناسب موقتا" نگه می دارد تا عمل برش روی آن انجام شود.

 

 

روبنده یاورق گیر:

 روبنده ضمن اینکه کانالی است برای هدایت و عبور ورق عمل بیرون اندازی ورق سوراخ شده از روی سنبه انجام می دهد اگر روبنده در قالب وجود نداشته باشد ورق پس از سوراخ شدن در روی پیرامون سنبه، گیر می کند و در ادامه حرکت ورق داخل کانال قالب اختلال به وجود     می آید. روبنده ها ممکن است به تقسم مجهز شده و بروی سنبه سوار شوند و نوع دیگر آن که کانال هم بروی آن تعبیه شده به صورت ثابت بروی ماتریس سنبه می شود

 

ضربه گیر:

چون جنس سنبه سخت تر از جنس کفشک می باشد لذا اگر سنبه بروی کفشک مونتاژ شده باشد بر اثر کار قالب، سنبه در داخل کفشک فرو می رود برای جلو گیری از این عیب و کم کردن خط شکستن سنبه ها از ضربه گیر استفاده می شود.ضربه گیر بین سنبه گیر و کفشک بالائی قرار گرفته و هنگام بستن سنبه توسط ضربه گیر نیز محکم می گردد

 سنبه گیر:

سنبه گیر وسیله ای است که برای استقرار سنبه بر روی کفشک به کار می رود

 

تاریخ درج  :  1396/3/14  
تعداد بازدید تا کنون :1811

نطرات کاربران

 
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی