جستجو   :   که عمومآازمواداولیه وموادخام درضخامت های مختلف وبادقت بالاساخته می شوند فرآیندساخت چنین قطعاتی مرهون صنعت مادری به نام صنعت قالب سازی است

برای تولید انبوه وتمام اتوماتیک قطعات فلزی بالای ۵۰۰هزار
ازدستگاهی بنام مولتی فورمینگ استفاده می شود.
درمواردی که تولید انبوه قطعات فلزی خارج ازتوان دستگاههای مولتی فورمینگ باشد یا متراژ تولید کمترباشد از قالبهای مروگرسیو استفاده می شودکه نیازمند امکانات زیر می باشد.
جرثقیل سقفییاخرک جرثقیل دارمناسب،لیفتتراک
رول بازکن ساده یابرقی
فیدربادی یا مکانیکی یا سرووموتوردار
قالب پروگرسیو
پرس متناسب
رول جمع کن اگرخروجی نوارداشته باشد
درصورتیکه فیدرموجودنباشدقالب پروگرسیومجهزبه ساید کاترمی شودونیازمندراهبری توسط یک نفراپراتورمی باشدودراین صورت وجودچشم الکتریکی مانع انجام کاراست.
همچنین دربعضی مواردتولیدقطعات بطوراتوماتیک با امکانات فروش های بالا امکان پذیر نیست ولازم است که از ربات برای تولید اتوماتیک استفاده شود

 

تاریخ درج  :  1396/3/14  
تعداد بازدید تا کنون :1298

نطرات کاربران

 
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی